PEMERINTAH DESA

Kepala Desa                                  : Jubaedi

Plt.Sekretaris Desa                       : Iskandar

Kepala Urusan Pemerintahan      : Setya Gunawan,A.Md.

Kepala Urusan Umum                  : Iskandar

Kepala Urusan Pembangunan      : Teguh Yuwono

Kepala Urusan Kesra/Lebe           : Rais

Kepala Urusan Keuangan             : Lutfianah

Kepala Dusun I                            : Hermanto

Kepala Dusun II                           : Khudori